Innostu ennakkoluulottomasti – opinnäytetyöstä uutta osaamista

Ovatko arvonlisäverotuksen kiemurat sinulle tuttuja juttuja? Pohditko vapaa-ajallasi arvonlisäverokantoja ja niiden soveltamista käytännössä? Omalta kohdaltani voin todeta, että ennen opintojani SAMKissa minulla ei ollut käynyt mielessäkään tällaiseen aiheeseen, saati siihen liittyvään teoriaan, perehtyminen. Vielä opintojeni alussakaan en olisi nähnyt itseäni uppoutumassa verotukseen liittyvään lainsäädäntöön ja kirjoittamassa arvonlisäverotuksen yksityiskohdista. Mutta kuten elämässä usein käy, koskaan ei tiedä, millaisesta tilanteesta itsensä saattaa seuraavassa hetkessä löytää.

Alun perin hain liiketalouden tutkinto-ohjelmaan lyhyen harkinnan jälkeen, kun aiemman ammattini suhteen työtilanne heikkeni juuri ennen koronaepidemian puhkeamista. Uutta suuntaa etsiessäni haku osui sopivasti eteen. Vielä opintojeni alussa minulla ei ollut tarkkaa käsitystä siitä, millaisiin asioihin tulisin opintojeni aikana perehtymään tai millaisiin työtehtäviin toivoisin päätyväni. Olin aloittamassa työelämässäni uuden kappaleen ja lähdin matkaan avoimin mielin.

Opintojeni aikana yllätin itseni monella eri tavalla, mutta aivan erityisesti hämmästytin itseäni innostumalla verotuksesta – asia, josta en vielä muutama vuosi sitten olisi voinut kuvitella kiinnostuvani ja johon liittyvät asiat olivat itselleni perusasioita lukuun ottamatta hyvinkin vieraita. Verotukseen liittyviä opintoja ei sisältynyt koulutukseni pakollisiin kursseihin lainkaan, mutta alkuun päästyäni ahmin mielenkiinnolla kaikki valinnaiset verotuksen kurssit, jotka SAMKin valikoimasta löytyivät. Kiinnostus kasvoi samaa tahtia tiedon lisääntyessä. Olin kevyesti hahmotellut opinnäytetyöni mahdollisesti verotukseen liittyvää aihetta noin opintojeni puolivälissä, mutta vakavammin aloin pohtia aihetta vasta lähempänä opintojeni loppumetrejä. Osin tämä johtui siitä, että opiskellessani nopeassa aikataulussa olin lähes huomaamattani päätynyt opintojeni viimeiselle kolmannekselle uhraamatta yhtäkään kunnollista, jäsenneltyä, ajatusta tulevalle opinnäytetyölleni. Opinnäytetyö, opintojen viimeinen ja suurin loppurutistus, tuntui olevan vielä kaukana tulevaisuudessa.

Samaan aikaan, kun opinnäytetyön tekeminen alkoi vääjäämättä lähestyä, aloitin uudessa työpaikassa itselleni uudella alalla. Sen lisäksi, että työ ja ala olivat itselleni uusia, työnkuvani liittyi läheisesti yhteen työelämän uusimmista työskentelymuodoista, kevytyrittäjyyteen. Kyseessä on yrittäjämäinen tapa tehdä työtä, jossa työsuoritteiden laskutus tapahtuu niin sanotun laskutuspalveluyrityksen kautta. Koska kevytyrittäjyys on suhteellisen tuore ilmiö työmarkkinoilla, kirjallisuutta ja ohjeistusta asiaan liittyen ei juuri ole saatavilla. Ohjeistukselle on kuitenkin selkeä tarve erilaisissa työtehtävissä.

Ilokseni havaitsin tässä kohtaa oivan tilaisuuden rakentaa opinnäytetyöni siten, että voisin sekä vastata työnantajani tarpeeseen että hyödyntää omaa kiinnostustani verotuksen maailmaan. Samalla opinnäytetyön rakentaminen auttoi itseäni kehittymään työssäni, sillä työnkuvaani sisältyi läheisesti arvonlisäverotuksen ymmärtäminen ja arvolisäverokantojen soveltaminen erilaisissa tilanteissa. Opinnäytetyötä tehdessäni ja aineistoon perehtyessäni aloin hahmottaa paremmin arvonlisäverotusta kokonaisuutena, ja aiheeseen liittyvän teorian soveltaminen omassa työssäni helpottui.

Koen tärkeäksi hallita hyvin sen, mitä teen, sillä varmuus omasta asiasta auttaa minua myös toimimaan paremmin apuna muille. Tämän otin lähtökohdaksi lähtiessäni rakentamaan omaa opinnäytetyötäni. Arvonlisäverotukseen liittyvät kysymykset ovat usein vaikeaselkoisia, joten asiantuntijoilta kaivataan luotettavia ja helppotajuisia vastauksia. Päämääränäni oli siis kirjoittaa opinnäytetyöstäni selkeä opas, joka on toimeksiantajan työntekijöiden tukena arvonlisäverotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Tuleville opinnäytetyön tekijöille suosittelen lämpimästi pitämään mielen avoimena opintojen aikana, sillä voit yllättää itsesi innostumalla asiasta, jota et koskaan olisi kuvitellut pitäväsi mielenkiintoisena. Yllättävä kiinnostus saattaa ohjata eteenpäin opinnäytetyötä suunnitellessasi. Aiheen pohtiminen hyvissä ajoin on myös suositeltavaa, sillä aika menee nopeasti. Aihehahmotelman olemassaolo luo omalta osaltaan varmuutta siihen, että työläältä tuntuva opinnäytetyö on loppujen lopuksi täysin toteutettavissa.


Sinikka Jokela, tradenomi (AMK)

Kirjoittaja valmistui kesäkuussa 2022 tradenomiksi (AMK) liiketalouden tutkinto-ohjelmasta. Hän työskentelee yksityisellä sektorilla erilaisten asiantuntija- ja taloushallinnon tehtävien parissa. Hänen opinnäytetyönsä Arvonlisäverokannan valinta laskutustoimeksiannossa : case laskutuspalveluyritys X palkittiin vuoden 2023 Osaaja-opinnäytetyökilpailussa.

Kuva: Pixabay/artinvorel_com