Opintoja, töitä, nostureita ja yksi opinnäytetyö

Oma koulutuspolkuni ei vienyt minua tavanomaista reittiä pitkin armeijan kautta takaisin koulun penkille, vaan halusin viettää vähintään yhden välivuoden ja tehdä töitä. Muutamien sattumien kautta tuo välivuosi venähti viiden vuoden mittaiseksi. Näihin vuosiin mahtui kuitenkin ammattitutkinto oppisopimuksella ja muutama lukion kurssi. Samalla itselleni vahvistui tunne siitä, että haluan suorittaa AMK-tutkinnon jossain vaiheessa. Enää piti vain valita ala ja opiskelumuoto. Ammattini kautta olin rakentanut vankan pohjan metallinjalostuksen parissa ja halusin laajentaa osaamistani myös alan ulkopuolelle. Päädyin opiskelemaan työn ohella Satakunnan ammattikorkeakoulun tarjoamaa Industrial Management -tutkinto-ohjelmaa verkko-opintoina vuonna 2018. Opintojen edetessä siirryin sisäisellä siirrolla töihin toiseen tehtaaseen läheiselle paikkakunnalle, minkä myötä työnkuvani muuttui samalla enemmän hallinnolliseen suuntaan.

Opintojen loppuvaiheessa alkoi tuo kuuluisa opinnäytetyö kolkuttelemaan jo ovelle. Opinnäytetyön aiheen keksiminen tuntui aluksi haastavalta ja haastattelinkin useaa eri henkilöä organisaation sisältä aina tutkimus- ja kehitysosastolta hankintaosastoon. Minulle oli alusta asti selvää, että haluaisin tehdä työn, joka hyödyttäisi niin työnantajaani kuin omaa ammatillista kehittymistänikin. Lopulta sain aiheen opinnäytetyöhön oman esimieheni ehdotuksesta ja se liittyi investointiin, joka oli tulossa omalle vastuualueelleni.

Alkuun olin epävarma tutkimusmenetelmän valinnasta ja tutkimusaiheen rajauksesta. Lähtöasetelmana oli tutkia ja selvittää tulevan siltanosturin tietojärjestelmän hyötyjä tuotannolle valimossa. Aluksi aiheen rajaaminen oli vaikeaa, sillä aihe tuntui eri näkökulmista tarkasteltuna joko liian suppealta tai liian laajalta. Totesin kuitenkin aiheen istuvan tuotantotalouden opintoihini hyvin. Suunnittelin aluksi tekeväni kvantitatiivisen tutkimuksen, mutta opettajan ja työpaikan ohjaajan opastuksella päädyin tekemään kvalitatiivisen tutkimuksen. Menetelmäksi valitsin teemahaastattelun.

Tutkimusaiheen rajauksen ja menetelmän määrittämisen jälkeen työ lähti liikkeelle teoriaosuuden kirjoittamisella. Tämä oli haastavin vaihe työn tekemisessä, sillä siltanostureiden tietojärjestelmistä ei löytynyt kovain paljon tutkimusta tai artikkeleita ja toisaalta vastaavat tietojärjestelmät räätälöidään usein asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Oli siis ensin selvitettävä, mihin järjestelmä periaatteen tasolla kykenisi, mihin se vaikuttaisi ja kuinka laajasti. Näiden tulosten pohjalta sain teoriaosuuden raamit kirjoitettua.

Seuraavana ohjelmassa oli itse haastatteluiden tekeminen. Tätä vaihetta varjosti haaste siitä, että tietojärjestelmän mahdolliset hyödyt tunnistettiin ylettyvän toimeksiantajan molempiin eri paikkakunnalla oleviin tehtaisiin. Omana etuna oli kokemus molemmista tehtaista, sillä tunsin molempien prosessit suhteellisen kattavasti ja tätä kautta pystyin päättämään työtä varten haastateltavat henkilöt.

Haastattelujen jälkeen vuorossa oli aineiston purkaminen ja analysointi tutkimusta varten. Ennalta odotettujen tulosten lisäksi haastatteluista nousi esille uusia soveltamis- ja vaikutuskohteita järjestelmälle, joten jouduin päivittämään teoriaosuutta muutamaan otteeseen. Vaikka teoriaosuuteen palaaminen tuntui syövän resursseja, oli se kuitenkin työn merkityksellisyyden kannalta ehdotonta.

Viimeisenä vaiheena oli tutkimustulosten yhteenveto ja mahdolliset jatkotutkimus- ja kehittämisehdotukset. Oma työni jatkui samassa virassa vielä opinnäytetyön jälkeenkin, ja tätä kirjoittaessa järjestelmää ei ole vielä saatu toimimaan siinä laajuudessa, mitä työssä päästiin tunnistamaan.

Koko opinnäytetyön prosessi kesti tammikuun alusta toukokuun alkuun. Huolimatta ennakko-odotuksista ja teoriaosuuteen palaamisesta, itse prosessi oli suhteellisen selkeäviivainen, ja koulun opettajan sekä työpaikan ohjaajan ansiosta työssä pysyi kuitenkin koko prosessin ajan hyvä flow. Myös täysiaikainen ja jokapäiväinen työskentely investoinnin parissa edesauttoi tutkimuksen tekemistä, sillä päivittäinen osallistuminen ja keskusteleminen asianosaisten kanssa toi arvokkaita näkökulmia, oivalluksia ja ideoita siihen, miten järjestelmää voisi hyödyntää.

Opinnäytetyön voisi ajatella olevan eräänlainen tutkinnon ”loppuvastus”, jota varten on prepattu kaikki aiemmat kurssit tutkinnossa. Itse kehotan näkemään opinnäytetyön enemmän itsensä kehittämis- ja haastamisprojektina, jossa pääsee näyttämään, mitä on oppinut. Ajattelen, että haastavaltakin tuntuviin aiheisiin kannattaa tarttua, sillä lopputulos on sen arvoinen.

Eero Siitari

Kirjoittaja valmistui toukokuussa 2022 insinööriksi Industrial Management -tutkinto-ohjelmasta. Hän jatkoi opintojaan seuraavana syksynä opintovapaalla Tampereen yliopistoon tuotantotalouden maisteriohjelmaan ja tavoitteena on saada parissa vuodessa diplomi-insinöörin tutkinto valmiiksi.

Hänen opinnäytetyönsä Crane’s information system in operations management palkittiin vuoden 2023 Osaaja-opinnäytetyökilpailussa.

Tietojenkäsittelyn opiskelijasta toiminnanjohtajaksi

Viime vuosina on säännöllisesti saanut lukea uutisia IT-alan osaajapulasta sekä siitä, miten erityisesti koodareille olisi työmarkkinoilla kovasti kysyntää. Olen valmistunut SAMKista tietojenkäsittelyn tradenomiksi, sovellustuotantoon erikoistuen. Vaikka omalla alalla riittäisikin töitä tekijöille, päädyin – ainakin toistaiseksi – erilaiselle urapolulle: järjestömaailmaan. Myös tästä saan osaltaan kiittää Satakunnan ammattikorkeakoulua.

Ammattikorkeakouluyhteisö tarjoaa halukkaille kosolti monipuolisia mahdollisuuksia. Opiskelija voi vaikuttaa korkeakoulunsa asioihin ja osallistua opetuksen kehittämiseen.

Ammattikorkeakouluyhteisö tarjoaa halukkaille kosolti monipuolisia mahdollisuuksia. Opiskelija voi vaikuttaa korkeakoulunsa asioihin ja osallistua opetuksen kehittämiseen. Helpoin tapa on antaa opintojaksopalautetta. Muita hieman enemmän sitoutumista edellyttäviä vaihtoehtoja on hakea tuutoriksi tai hallinnon opiskelijaedustajaksi – ehkä jopa opiskelijakunnan edustajistoon taikka hallitukseen. Mikä nyt tuntuu omimmalta tavalta osallistua oman korkeakoulun kehittämiseen. SAMK nimittäin aidosti arvostaa opiskelijoidensa mielipiteitä.

 

Opintojeni varrella sain muun muassa edustaa opiskelijoita vanhan ammattikorkeakoululain mukaisessa sisäisessä hallituksessa ja muissa päätöksentekoelimissä, visioida SAMKin strategiaa, suunnitella Porin modernia keskustakampusta (kuva), kehittää korkeakoulun laatujärjestelmää, testata tietojärjestelmiä, järjestää seminaarisarjan pelinkehityksestä, markkinoida opinahjoamme toisen asteen opiskelijoille sekä suorittaa harjoitteluni verkko-opetuksen parissa.

Valmistumispäivän iltana sain puhelun nykyiseltä työnantajaltani. Minulle tarjottiin töitä Haaga-Helian opiskelijakunta Helgasta. Pääsin hyödyntämään SAMMAKKOn luottamustoimijana hankittua kokemusta opiskelijakuntatoiminnasta, mutta näkemään sen toisen puolen – millaista on olla opiskelijoilla töissä. Samalla täytin omalta osaltani hyvinkin pikaisesti SAMKin vision: ”Jokainen opiskelijamme työllistyy”.

Monessa mukana oleminen korkeakoulutaipaleella valmensi ja antoi eväitä tähän työhön, jossa jokainen päivä on erilainen. Työpöydälle kuuluu laaja skaala kaikenlaisia tehtäviä. Toiminnanjohtajana toimin asiantuntijatiimin esimiehenä, johdan operatiivista toimintaa yhdessä hallituksen kanssa, vastaan hallinnon ja laatujärjestelmän ylläpidosta sekä strategisesta johtamisesta.

Kannustan ottamaan opiskeluajasta kaiken irti ja tarttumaan mielenkiintoisiin mahdollisuuksiin.

Mielekkäintä on kuitenkin toiminnan kehittäminen ja tietohallinto. Olemme rakentaneet yhdessä kuuden muun organisaation kanssa yhteistä digitaalista palveluväylää. Tämän myötä olen päässyt määrittelemään, kilpailuttamaan, suunnittelemaan, testaamaan, kouluttamaan ja ylläpitämään uutta verkkokauppaa, CRM-pohjaista jäsenrekisteriä sekä digitaalista jäsentunnistetta rajapintoineen ristiin rastiin. Näin olen kyennyt myös hyödyntämään omaa koulutustaustaa ja digiosaamista.

Kannustan ottamaan opiskeluajasta kaiken irti ja tarttumaan mielenkiintoisiin mahdollisuuksiin. Milloinkaan ei voi tietää, minkälaisia ovia ne tulevaisuudessa avaavat. Etsi, kokeile, löydä ja ennen kaikkea nauti.

Jani Mäntysaari

 

Jani Mäntysaari

Koulutus: tradenomi (AMK), tietojenkäsittely
Työ: toiminnanjohtaja, Haaga-Helian opiskelijakunta Helga

Töiden ohessa Jani opiskelee tietojärjestelmätiedettä maisterivaiheessa Vaasan yliopistossa sekä järjestöjohtajille räätälöityä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa Omniassa.

Monta rautaa tulessa

Siitä alkaa olla jo vuosi kun valmistuin SAMKista. Nopeasti aika kuluu. Suoritin YAMK-tutkinnon Porissa ja samaan aikaan tein täysipäiväisesti töitä OP Tampereessa.

Opiskeluaika meni yllättävän nopeasti ja mielestäni ihan tavoiteajassa. Tunnetusti tykkään tehdä normaalin päivittäisen työni lisäksi jotain muutakin. No eipä ainakaan ole niitä kuuluisia ongelmia, mitä vapaa-aikanaan tekisi. YAMK-tutkintoa suorittaessani samalla muutimme omakotitaloon, työnkuvani muuttui täysin ja minut valittiin työpaikkani päätyösuojeluvaltuutetuksi. Työ valtuutetun roolissa on hyvin mielenkiintoinen ja vaihteleva, sillä siinä pitää pohtia erilaisia työsuojelullisia asioita, oli sitten kyse esimerkiksi henkisestä jaksamisesta, ilmanlaadusta tai työturvallisuudesta.

Työ Tampereella, opinnot Porissa

Miksi sitten hain opiskelemaan Poriin, vaikka asun Tampereella? Valmistuin vuonna 2009 SAMKista tradenomiksi, ja olen aina arvostanut suuresti porilaisuutta, Halusin Porissa myös opintojani jatkaa. Toki muutoinkin juureni ulottuvat Poriin ja Satakuntaan. Omista YAMK-opinnoistani pidin työpaikallani sen verran suurta ”meteliä”, että sain muutaman muunkin innostumaan jatko-opinnoista. Lisäksi suuri arvostus ja iso kiitos työnantajalleni OP Tampereelle, joka mukavasti kannusti minua opinnoissani. Näin sain työn, opiskelun ja muun henkilökohtaisen elämäni sopimaan hyvin yhteen. Aiemmin tradenomiksi opiskellessani työskentelin Fonectalla ja olin mukana opiskelijakunta Sammakon hallituksessa ja sittemmin edustajistossa. Olen aina kokenut, että monipuolinen tekeminen auttaa eteenpäin.

Omista YAMK-opinnoistani pidin työpaikallani sen verran suurta ”meteliä”, että sain muutaman muunkin innostumaan jatko-opinnoista.

Tampereella olenkin asunut nyt reilu 9 vuotta. OP Länsi-Suomessa aloitin vuonna 2008, samalla kun viimeistelin tradenomin opintojani. Sain sujuvasti siirryttyä OP Ryhmän sisällä Porista Tampereelle, kun kotiosoitteeksi muuttui Tampere. Tampereella olen nyt tehnyt henkilöasiakkaan rahoituksia 7 vuotta ja sen jälkeen viimeiset 1,5 vuotta taloyhtiöiden rahoituksia.

Työpäivä taloyhtiötiimissä on vaihteleva, mielenkiintoinen ja antoisa

Työpäiväni taloyhtiötiimissä on hyvin vaihteleva, mielenkiintoinen ja antoisa. Käyn isännöitsijöiden toimistoissa, taloyhtiöiden hallituksen kokouksissa sekä yhtiökokouksissa kertomassa viimeisimpiä tuulia taloyhtiörahoituksessa; puhumme niin taloyhtiöiden rahoituksista, osakkaan vastuista ja velvollisuuksista kuin korkomarkkinoistakin. Työssä pitää ymmärtää taloyhtiömaailmaa myös peruskorjauksien osalta. Tärkeää on ymmärtää osakkaan arkea ja elämää taloyhtiössä.

Annika esittelee taloyhtiölainaa
Taloyhtiöiden kokouksissa keskustellaan paljon erilaisista
rahoitukseen liittyvistä asioista osakkaan näkökulmasta.

Aiemmin tehdessäni henkilöasiakkaan rahoitusratkaisuja kävin myös OP-Koti Pirkanmaan asuntoesittelyissä kiinteistönvälittäjien mukana. Pääsin mukavasti tutustumaan erilaisiin koteihin. Ja voitteko kuvitella, että tämä entinen porilainen on jopa oppinut täällä suunnistamaan autolla ilman navigaattoria?

Se kaikki esiintymisoppi, jota olen onnekseni saanut ollessani opiskelijakunta Sammakon riveissä, on auttanut näissä esiintymisissä todella paljon. Suurempi jännitys karisee pois, kun on tottunut heittäytymään ja menemään pelottomana erilaisiin esiintymistilanteisiin.

Annika Pöystin kuva

 

Annika Pöysti

asiakkuuspäällikkö, tradenomi (YAMK)
Taloyhtiötiimi, OP Tampere

Ensihoitajasta seksuaalineuvojaksi

2010 valmistuin lukiosta ja pohdin mitä haluaisin tehdä elämässäni. Olin ollut jo useita vuosia varma, että tulisin työskentelemään musiikin parissa. Tulin kuitenkin lopulta siihen tulokseen, että vaikka rakastin musiikkia, niin työ itsessään ei olisi ollut sitä mitä olisin halunnut. Mietin tulevaisuuttani ja samoihin aikoihin muutin Turkuun suorittamaan siviilipalvelustani. Sain paikan vanhustenosastolle tekemään laitoshoitajan tehtäviä. Palveluksen aikana aloin miettiä, että ehkä sairaanhoitajan työt olisivat minua varten.

Minulla oli selvät suunnitelmat: valmistuisin sairaanhoitajaksi ja aloittaisin erikoistumisen ensihoitajaksi.

2011 loppukesästä aloitin sairaanhoitajaopintoni SAMKissa. Minulla oli selvät suunnitelmat: valmistuisin sairaanhoitajaksi ja aloittaisin erikoistumisen ensihoitajaksi. Suunnitelmat vaihtuivat kuitenkin taas: sain psykiatrian harjoittelupaikan nuorisopsykiatriasta. Harjoittelusta sain erinomaiset arvostelut ja soveltuvuuttani mielenterveystyöhön kehuttiin. Lisäksi pystyin hyödyntämään työssä taitojani musiikin parissa. Innostuin, tämä oli minun juttuni.

2017 näin ilmoituksen seksuaalineuvojakoulutuksesta. Aihe oli aina kiinnostanut minua. Lisäksi olin juuri muutamaa viikkoa ennen nähnyt kuvan Suomen seksologisen seuran kokouksesta, missä täpötäydessä luentosalissa oli muistaakseni yksi tai kaksi miestä. Ajattelin, että tälle homogeenisyydelle täytyy tehdä jotain.

Ajattelin, että tälle homogeenisyydelle täytyy tehdä jotain.

Opinnot olivat valtavan mielenkiintoisia ja vahvistivat aikaisempia ajatuksiani: halusin viedä työskentelyäni terapeuttisempaan suuntaan. Valmistuin alkuvuodesta 2018 seksuaalineuvojaksi ja aloin hyödyntää opinnoista saatuja taitojani potilastyössäni. Alkuvuodesta 2019 aloin pitää vastaanottoa yksityisellä puolella Porin Mehiläisessä. Tulevaisuuden suunnitelmissa on psykoterapeutin ura.

Lähdin alkujaan opiskelemaan sairaanhoitajaksi, koska halusin auttaa ihmisiä. Työssäni minulle hienoimpia kokemuksia ovat ne hetket, kun potilaat uskoutuvat minulle. Tuntuu aina yhtä etuoikeutetulta kuulla, kun potilas, toinen ihminen, aloittaa kertomuksensa ”Mä en ole koskaan kertonut tästä kenellekään.” Ja vielä paremmalta tuntuu, kun ymmärrän että osaan auttaa näissä ongelmissa.

Työn kautta olen oppinut tuntemaan myös elämän nurjan puolen. Kasvoin melko suojatussa ympäristössä ja vasta työskenneltyäni mielenterveyskentällä opin tuntemaan ihmiselämän koko kurjuuden kirjon: köyhyyttä, päihteitä, väkivaltaa, piittaamattomuutta, kuolemaa, toivottomuutta. Välillä tuntuu, että maailma musertaa kaikella harmaudellaan. Silloin turvaudun musiikkiin, avopuolisooni ja kavereihin.

Työn varjopuolista huolimatta en kadu sairaanhoitajaksi opiskelua. Palkka ei vastaa työn haastavuutta, mutta toisaalta ei ole oikein mitään muutakaan työtä mitä haluaisin tehdä. Sairaanhoitajan paperit avaavat ovia todella moniin suuntiin, niin Suomessa kuin globaalisti. Avovaimoni on ranskalainen ja ehkä tulevaisuudessa työskentelenkin jossain toisessa maassa. Tiedän, että sairaanhoitajan tutkinnolla se ei ole ongelma.

Antti Pitkanen SAMK alumniblogi

 

Antti Pitkänen

Koulutus: Sairaanhoitaja (AMK), seksuaalineuvoja
Työpaikat: Satakunnan sairaanhoitopiiri, Mehiläinen, yrittäjä

Töiden ohella Antti opiskelee psykologiaa Tampereen avoimessa yliopistossa sekä ranskan kieltä. Antti harrastaa musiikkia, kuntosalia, matkailua sekä kulttuuria kaikissa muodoissa. Lisää Antista löytyy Facebookista.

Olen kova suunnittelemaan, mutta asiat saattavatkin mennä toisin – ja silti hyvin

Moikka! Olen Laura, 23-vuotias, muutama kuukausi sitten opintoni SAMKissa lopettanut nainen. Aloitin liiketalouden opinnot SAMKissa vuoden 2015 syksyllä. Tiesin, että tarkoituksenani oli jatkaa kauppakorkeaan maisteritutkintoon, joten tradenomitutkinnon arvosanojen tulisi olla lähes täydellisiä.

Ensimmäiset kuukaudet eivät alkaneet niin vahvasti kuin olisin toivonut. Tein yhtä aikaa kahta eri työtä aktiivisesti, yhteensä keskimäärin noin 25 tuntia viikossa. Sanomattakin selvää, että koulu kärsi.

Vuoden 2016 keväällä, muutaman burn outin jälkeen, päätin vähentää töitä ja keskittyä hyvien arvosanojen kauhomiseen. Järjestin aikaa pänttäämiselle, keskustelin opettajien kanssa ja korotin arvosanoja uusintatenteissä, jos en ollut niihin tyytyväinen. Sain kurssiarvosanoja paremmiksi ja keskiarvoni nousi. Yllätyin, koska en koskaan ole ollut millään tavalla erinomainen oppilas. SAMK ja kannustavat opettajat kuitenkin opettivat minulle, että mikään ei ole mahdotonta, kunhan ei vain anna periksi.

Yllätyin, koska en koskaan ole ollut millään tavalla erinomainen oppilas.

Olin miettinyt koko opintojeni ajan kv-vaihtoon lähtemistä, vaikkakin murehdin paljon sitä mitä kävisi ihmissuhteilleni ja uskaltaisinko lähteä. Laitoin hakemuksen, vaikka olinkin varma, että perun lähtemisen muutama kuukausi ennen deadlinea. Hieman ennen vaihtoon lähtöä parisuhteeni päättyi, ja olin henkisesti aika romuna. Vaihtoon lähtö tuollaisessa tilassa stressasi kovasti, mutta tiesin sen olevan paras vaihtoehto. Tulisi tarpeeseen vaihtaa maisemia ja tutustua itseensä uudestaan.

Vaihtoaika Madridissa opetti minulle muun muassa kärsivällisyyttä, joustavuutta ja ennen kaikkea uskoa itseeni.

Opiskelin noin puoli vuotta Madridissa taloushallintoa ja markkinointia. Vaihtoaika opetti minulle muun muassa kärsivällisyyttä, joustavuutta ja ennen kaikkea uskoa itseeni. Opin näkemään sekä hyviä että huonoja puolia eri asioissa. Sain käsittämättömän arvokkaita kokemuksia, uusia ystäviä ja rohkeutta. Maailma on loppujen lopuksi hyvin pieni. Ihmiset ovat hämmästyttävän samanlaisia, vaikka tulisivatkin täysin eri olosuhteista. Opin tuntemaan itseni paremmin ja tietämään, mitä elämältä haluan. Huomasin olevani vieläkin määrätietoisempi ja avoimempi uusille kokemuksille.

Turusta Poriin, Madridista Tallinnaan

Vaihto antoi rohkeutta hakea töihin Suomen ulkopuolelta. Olin aina halunnut työskennellä pankki- ja rahoitusalalla, ja Nordea Bank Oyj tuntui oikealta vaihtoehdolta ollessaan Pohjoismaiden suurin pankki. Hain monta eri kesätyöpaikkaa. Ensisijaisesti toivoin pääseväni Turun Kauppatorin Nordeaan, sillä ajattelin kotiseudulle paluun olevan järkevä ratkaisu puolen vuoden Espanjassa asumisen jälkeen. Olin jo pitkään ikävöinyt perhettäni ja ystäviäni.

Kesätyöpaikkahaastattelu Turkuun sujui hyvin, mutta koska olin hakenut myös Tallinnan Nordeaan, olin sinne etusijalla. Muutaman viikon kuluttua sain kuulla, että olin saanut vakituisen työpaikan Tallinnan Nordeasta, Suomen Nordean Back Officesta, Yritysluotot-tiimistä ja se alkaisi viikon kuluttua vaihdosta palattuani. Aluksi en oikein tiennyt, miten reagoida. Olen kova tyttö suunnittelemaan elämääni, eikä tämä ihan natsannut alkuperäisten suunnitelmieni kanssa. Kuitenkin päätin ottaa työn vastaan, rohkaista itseni ja lähteä kohti uusia haasteita.

Olen kova tyttö suunnittelemaan elämääni, eikä tämä ihan natsannut alkuperäisten suunnitelmieni kanssa.

Aloitin työt Tallinnan Nordeassa kesäkuun 2018 alussa ja huomasin välittömästi iloisen ja energisen tiimihengen, joka välittyi työntekijöistä. Porukka selkeästi nautti työnteosta. Näin kahdeksan kuukauden jälkeen voin todeta, että en missään nimessä kadu päätöstäni ottaa työ vastaan Tallinnasta. Itseasiassa se on ollut yksi tähänastisen elämäni parhaista päätöksistä. Tämä työ on antanut minulle mahdollisuuden päästä sisälle yhteen Pohjoismaiden suurimmista yrityksistä ja huikeat etenemismahdollisuudet.

Aloitin viime syksynä opiskelemaan Master of International Business -koulutusohjelmassa Estonian Business Schoolissa. Opiskelu on toteutettu täysin englanniksi, mikä antaa vahvuutta englannin kielen osaamiseeni ja myös erinomaisen etulyöntiaseman kaupan alalla. Ihan ehdottomasti suosittelen kaikille SAMKin tarjoamaa mahdollisuutta lähteä kansainväliseen vaihtoon. Vaihto avasi minulle sellaisia ovia, joiden olemassa olosta en uskaltanut edes haaveilla. Toivon koko sydämestäni, että jokainen SAMKin opiskelija hyödyntäisi tämän mahdollisuuden.

Laura Kaunisto SAMK alumniblogi

 

 

Laura Kaunisto

Customer Production Officer, tradenomi (AMK)

Yritysluotot-tiimi,
Suomen Nordean Back Office, Tallinna

Insinöörin arjen viestintähaasteet projektityössä

Me suomalaiset taas oletamme liikaa, että vastaanottaja on jo asiantuntija ja kysyy, jos jäi epäselvää.

Maanantai: lopetan vetämäni Skype-palaverin omalle suunnittelutiimillemme, osallistujina yksi turkulainen ja muutama intialainen suunnittelija. Luen vielä kertaalleen läpi palaverin aikana kirjoittamani muistion, tarkistan otsikon ja asiasisällön – onko se tarpeeksi lyhyt, ytimekäs ja mukana oleva kuvakaappaus selkeä. Seuraavaksi liityn lankoja pitkin mukaan projektimme suunnittelun vetäjien viikkopalaveriin, jota johtaa turkulainen suunnittelupäällikkö, Engineering manager. Käymme läpi alkaneen viikon ja lähitulevaisuuden työkuormaa, haasteita, aikataulua – aamulla olen tehnyt tätä palaveria varten oman osuuteni projektin seurantadokumenttiin, joka puolestaan löytyy dokumentinhallintajärjestelmästämme. Palaverin jälkeen luen uudestaan läpi ja lähetän aamun palaverin muistion eteenpäin sähköpostilla. Tässä vaiheessa ollaankin jo puolessa välissä työpäivää.

Putkiston asennusta putkisillalle Kuva Niilo Italinna SAMK alumniblogi
Putkiston asennusta putkisillalle

Voi kuulostaa hektiseltä ja sitä se paikoin onkin, mutta olen valitsemallani polulla. Voisin olla mukana myös hitaammin edistyvässä kotimaisessa projektissa, mutta se ei olisi yhtä mielenkiintoista. Ai niin, työkseni toimin pääsuunnittelijana, projektimme asiakas on saksalainen, tiimissäni on suomalaisia ja intialaisia suunnittelijoita. Teen töitä etänä kotoa Porista. Projektissamme on mukana lähes 10 kansalaisuutta. Kohtaan siis viestintähaasteita päivittäin.

Vuonna 2009 valmistuin SAMKin Porin yksiköstä kemiantekniikan insinööriksi. Edes valmistuttuani en voinut kuvitella millaista työni tulisi olemaan vajaan 10 vuoden kuluttua. Niin paljon se erosi opiskelijan tyypillisestä arjesta. Insinöörin koulutuksesta on moneksi: sekä suunnittelun, asiantuntijan että myynnin tekniset ammattilaiset saavat hyvän lähtökohdan työelämään.

Työskentelen pääosin projekteissa. Nyt on menossa urani kolmas isompi projekti ja ensimmäinen, jossa vedän suunnittelua. Kommunikointi on siis erittäin tärkeässä asemassa.

Työpäivinä voi välilla nauttia maisemistakin Kuva Niilo Italinna SAMK alumniblogi
Työpäivinä voi välilla nauttia maisemistakin

Yrityksemme sisäinen viestintä projektissa toimii sekä suoraan että epäsuorasti. Tutuille työkavereille on luonnollista soittaa tai laittaa epämuodollista pikaviestiä. Haasteita tuovatkin eri kulttuurit saman työpaikan sisällä. Intiassa asia pitää esittää selkeästi, yksityiskohtaisesti ja hierarkia huomioon ottaen. Ruotsissa halutaan vielä tämänkin jälkeen mahdollisesti miettiä muita vaihtoehtoja ja perusteiden keksiminen on haastavaa. Me suomalaiset taas oletamme liikaa, että vastaanottaja on jo asiantuntija ja kysyy, jos jäi epäselvää. Näitä kaikkia asioita ei oteta esille opiskelun aikana tai edes työhön perehdytettäessä.

Oma ohjenuorani selkeään insinöörin viestintään

Oma ohjenuorani selkeään insinöörin viestintään: Tarkista ja vielä kerran tarkista. Tiedä itse, missä mennään eli ole ajan tasalla. Sähköpostin otsikko, piirustuksen tuorein revisio, vastaanotetun lähtötiedon tulkinta – kaikki nämä ovat yksityiskohtia ja voivat pahimmillaan johtaa pahasti harhaan, jos ne kaikki eivät ole kunnossa. Vastuu on siis viestijällä. Entä vastaanottaja? Parhaimmillaan sinua huomautetaan virheistä, mutta jos näin ei tapahdu, voit olla pulassa.

Parhaimmillaan sinua huomautetaan virheistä, mutta jos näin ei tapahdu, voit olla pulassa.

Asiakkaan kanssa työskentely on puolestaan oma maailmansa ja haastavuudessaan kiinnostavaa. Kulttuuri pitää aina ottaa huomioon tässäkin vuorovaikutuksessa. Olen myös saanut oppia kokemuksen kautta: tarkista, ole rehellinen ja selkeä viestijä, tarvittaessa tarkista uudestaan. Kysyminen on viisautta. Aina asiakkaan asiaosaaminen ei ole samalla tasolla ja tällöin on tärkeää olla ystävällinen, korrekti, mutta edelleen rehellinen. Jos toimit itse asiantuntijana, sinun tehtäväsi on auttaa ymmärtämään.

Aina viesti ei mene perille. Silloin vaaditaan hyviä hermoja. Ja taas kerrataan mistä asiassa oli kysymys…

Niilo Itälinna SAMK alumniblogi

 

 

Niilo Itälinna

Pääsuunnittelija, insinööri (AMK), kemiantekniikka

Neste

Ryhdy työpaikkasi johtajaksi

Työsuojelun näkökulmasta on vuosikausia ollut tärkeää, että työ voidaan suorittaa fyysisesti turvallisesti ja terveellisesti. Nykyään yhä harvempi tekee ruumiillisesti rasittavaa työtä, ja riski työtapaturmille on matalahko. Sen sijaan monen tämän päivän työntekijän työpaikka on ensisijaisesti omassa päässä, jossa kellokortin leimaaminen ja oven sulkeminen eivät välttämättä saa työpäivää päättymään. Kiireisinä aikoina itselläni esimerkiksi työtehtävät pyörivät mielessä ympäri vuorokauden, pahimmassa tapauksessa jopa valvottavat yöllä. Eila Kallio ja Sirkku Kivistö puhuvatkin Mieli työssä -kirjassaan työn tekemisestä henkisin työkaluin ja voimavaroin.

Kuva: Sari Kahri
Luonto on erinomainen paikka rentoutumiselle ja rauhoittumiselle.

Useimmat kokevat olevansa työssään parhaimmillaan, kun asiat ovat järjestyksessä ja asioita voi saattaa loppuun yksi kerrallaan. Tämä on kuitenkin nykypäivän asiantuntijatyössä harvinainen tilanne, ja erilaiset keskeytykset katkovat keskittymistä. Kallion ja Kivistön mukaan mielen toimintakyky rasittuu jatkuvista asiasta toiseen hyppäämisistä. Voi tuntua, että pää on puuroa, jossa tehtävät muodostavat epämääräisen massan. Siitä tunteesta on asiantuntijuus kaukana.

Nykyiset työkalut mahdollistavat työnteon vuorokauden ympäri. Kun työpaikka sijaitsee omassa päässä, rajojen asettaminen työnteolle on pitkälti itsestä kiinni. Tämän päivän hyvinvoiva työntekijä onkin aiemman fyysisesti kestävän puurtajan sijaan sellainen, joka osaa pitää kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan huolta. Hyvinvoinnin saavuttamiseksi tarvitaan itsensä johtamisen taitoja.
Itsensä johtamisessa on Pentti Sydänmaalakan mukaan kyse oman toiminnan kriittisestä tarkastelusta ja arvioinnista sekä toiminnan kehittämisestä kaikilla elämän osa-alueilla, niin fyysisellä, psyykkisellä, emotionaalisella, sosiaalisella kuin ammatillisellakin. Itseään ja jokapäiväistä toimintaansa on opittava tarkkailemaan objektiivisesti, eräänlaisesta lintuperspektiivistä. On tehtävä itse parhaansa oman hyvinvointinsa eteen.

Lyhytkin hetki luonnossa rauhoittaa. Kuva: Sari Kahri
Lyhytkin hetki luonnossa rauhoittaa.

Koska tiedän, että jatkuva työasioiden murehtiminen ei ole hyväksi terveydelle, olen halunnut opetella siitä eroon hallitakseni haitallista stressiä. Koska työelämän stressaavuus todennäköisesti ei tulevaisuudessa vähene, olen todennut, että minun on muututtava jaksaakseni. Olen havainnut hyväksi keinoksi esimerkiksi erilaiset rentoutus- ja mindfulness-harjoitukset, joissa oleellista on keskittyä nykyhetkeen menneestä tai tulevaisuudesta murehtimisen sijaan. Käytettyäni aamulla 10–15 minuuttia rauhoittumiseen voin aloittaa työpäivän rentoutuneella mielellä, sen sijaan, että säntäisin työpaikalle päivän kiireistä valmiiksi stressaantuneena.

Hyväksi itsensä johtajaksi ei tulla yhdessä yössä, se vaatii työtä, kuten mikä tahansa opettelua vaativa asia. Itsensä johtamisessa ongelma ei useinkaan ole se, etteikö aiheesta olisi tietoa, vaan miten soveltaa tietoa pitkäjänteisesti käytäntöön. Harjoitusten tekeminen on otettava osaksi arkea. Toiminnan on muututtava, jotta tulokset muuttuvat.

Pentti Sydänmaanlakan mukaan vain hyvinvoivat työntekijät pystyvät vastaamaan nykypäivän työelämän haasteisiin. Ammatillisen osaamisen lisäksi itsensä johtamisen taitoja voidaankin pitää oleellisina työnteon taitoina nykypäivän asiantuntijatyössä.

Lähteinä käytetty
Kallio, E. ja Kivistö, S. 2013. Mieli työssä. Helsinki: Työterveyslaitos.
Sydänmaalakka, P. 2008. Älykäs itsensä johtaminen. Helsinki: Talentum Media Oy.

Kahri SariSari Kahri

tiedottaja, tradenomi

Opiskelee parhaillaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Johtamisen ja palveluliiketoiminnan koulutusohjelmassa ja suunnittelee tekevänsä opintoihin kuuluvan kehittämistehtävän itsensä johtamisen teemasta.

Finding Serendipity

I am a physiotherapist. I’m not a man of religion, nor am I a mathematician. Life, however, will face you with opportunities, from which you have to choose. Some will lead nowhere, some will offer you change, but only a handful will be significant. Out of those only a few will lead to happiness.

I would like to mention four personal ones, which have happened during my 37+ years on earth.

1. I was a 21 years old paratrooper in the Israeli Defense Force, and it was my 3rd year of service. Unlike my previous years I was now serving under a Major who I have found to be unsuitable for the job. I was his radio man, and therefore had to spend my entire time beside him. I had a few more months to serve, but every month in that role was feeling to me like four. A deep voice inside of me called me to try and find a creative solution.

One day, I overheard the Regimental Adjutant talk to a colleague about the opportunities to fly and work in a summer camp for children in the US, as a part of the service itself. “When opportunity knocks”, I thought, “one should answer”. I immediately applied for that program, not thinking that there is a chance I would be invited to one, two and then three exams, only to find myself teaching music to children in a summer camp in Arizona, 4 months before my release date.

I had made good friends there, who offered me to return after I was officially released. And so I did.

’When opportunity knocks’, I thought, ’one should answer’.

2. After working there for a few months, I met up with a good friend and we decided to travel together in Asia. We flew to China, and headed to Tibet. Back in those days it was almost impossible for foreigners to enter that region. After a long trip to the check point, we understood there are not too many options for us, and decided to skip Lhasa and head to the opposite direction – south, toward Laos.

In Laos I met a Finnish girl who ended up being my girlfriend. After a year and a half of flying on the Tel-Aviv-Helsinki line, we decided to move in together. I wanted to become a physiotherapist. There were plenty of options to do so in Israel, but that same old voice called me to look for a program in Finland. And so I founded myself living in Pori for 4 years.

3. I was a basketball fan since I was 13. The red flags of Hapoel Jerusalem Basketball Club decorated my room walls while growing up. I used to follow them in rain or shine, thick and thin. I was 30 when I was sitting in the staff room of the health care center I was working in, and heard my colleague talk about an opening junior physiotherapist position. “It is now or never”, said the voice, “now or never”. So I applied. And found myself occupying my dream job.
Hapoel Jerusalem BC

After finding my professional path, it was time to put an emphasis on even more personal issues.

4. I was 35 years old and dating online a lot. Some may say too much. So when a girl with no picture in one of those websites approached me, I would usually politely decline. On one magical late night, and after a very friendly approach, for no real reason, the voice (who was quite tired at the time) said “hey, really, why not?”.

I have been the Head Physiotherapist for Hapoel Jerusalem Basketball Club (2014/15 Israeli Champions) since 2014, and I am married to Fay, my late night-online-no picture love. We’ve just had our first baby boy.

Life will hand you the cards.
Listen to the voice.
Don’t be afraid.
Choose your path.


Yannai Barak SAMK alumniYannai Barak
Head Physiotherapist for Hapoel Jerusalem Basketball Club
Bachelor of Health Care (Physiotherapist, degree programme in Physiotherapy)

Main photo by Bernie Ardov

Curiosity didn’t kill the cat – Complacency did

I’ll start by taking a moment to talk about something I know extremely well: Marketing.

If you ask a modern marketer what is one of the biggest challenges they face, most of them will list the following: Keeping up with latest trends and technologies.

See, already today, the tech stack is endless; And more platforms are born every day. At the same time, the buying process is changing from linear to non-linear. From logical to jumpy, messy, and unpredictable.

The power has been shifted from companies to consumers as the internet serves as the ultimate catalog to self-serve and to self-educate. For us, marketers, all of this means that we have to find new and more efficient ways to cater to the customers in whatever platforms or devices they are on, at any particular time.

We have to be able to serve customers on their terms and not ours.

What’s this have to do with learning?

Simply put: If you want to stay relevant, you have to be willing to put in the work and learn whatever comes your way. And that, my friend, has been my biggest realization – Continuous learning and self-development is the key to sustainable success.

Not knowing is ok, too.

Don’t be fooled by the “read it and repeat it” concept. It is not impressive to sound like your source of knowledge is coming directly from Google or Wikipedia. There are times that Google comes in handy – but many, including myself, find it refreshing to hear someone admit, “Hey, I don’t know the answer to that, but I am willing to find out for you!”.

Don’t be afraid to admit not knowing all things. Admitting actually empowers you; It gives you the permission to move forward, to pursue the right answer by creating, testing, learning, and adapting.

Admission is power, because one day a strategy works, and tomorrow something new comes along. We are in constant flux, so to say, and there is no room to remain stagnant.

If we live in a world where information drives what we do, the information we get becomes the most important thing. The person who chooses that information has power. – Seth Godin

Curiosity is a superpower

In all this, I am glad to say that I have always had a curious mind. I just never realized how big of an advantage it gives me, until now, of course.

I never thought learning could be a superpower, but here I am, enjoying the ride of never ending self-education. It took me a while to realize my passion for learning, but today, I treat every moment and every meeting as an opportunity to listen and learn.

”Most of the successful people I have known are the ones who do more listening than talking.” ― Bernard M. Baruch

Taking action

Understanding the need for learning and acting on that need are very different. Which is why I want to give a couple of ideas on how to keep on learning while being busy building a career. Here are my favorite things to do to keep me up to date with the latest tech and tactics.

I listen

I am OBSESSED with podcasts. I am also obsessed with learning from others (this requires listening… just saying).

I fill any “downtime moments” with valuable content. Podcasts are great because I can listen to an episode or two while driving from one meeting to another. Another reason why they’re so great is that they vary in length – You can choose one that fits with your travel schedule. Oh, how convenient!

I read

When I say I read, I don’t necessarily mean books.

The Internet is filled with in-depth articles and blogs. You can become an expert on any topic by searching and consuming online materials. It is all out there for you. All you need to do is get it!

Pro tip: If you really want to be on your A-game, then choose the best magazines and content providers in your field and make sure you see their posts first. Almost all social media platforms allow you to give priority access to your newsfeed.´

I network

I seek out exciting events and seminars. Seminars, for one, offer great content. Secondly, they offer an excellent opportunity to connect face to face with other influencers. The key is to have a clear strategy: Are you going there to learn or to connect or, perhaps, do both?

Networking can also mean active participation in various social media groups. Actively commenting and asking helps you to build a personal brand. It helps you to make your name known, and the next time you approach a prospective client, they just might remember you from a conversation you had earlier on Twitter.

I build and test on my own

I have always upheld a website or two. Fiddling with sites has allowed me to test and try all the newest tools before offering to use them in client’s project.

I’ve also learned many crucial skills by diving deep into a challenge, testing solutions, and building the final solution by myself.

For me, the best way to approach this is to read a few articles about a certain theory, like growing your blog audience. Then, I’ll just repeat and adjust the steps mentioned. Sometimes I have to reverse-engineer something. This way, I’m able to check if it actually works.

Conquering new ground boosts your confidence and, most often, you get to be the first to pitch new solutions to clients… Which leads to my next point.

I pitch beyond my comfort zone and rise to the challenge

There will be a time when you have to face a client asking you “if you can deliver” on your promise. Those are the times to take a breather and deliver a confident “absolutely” topped with a smile. To fulfill big promises might take up a bit more of your time, but what a way to grow, am I right?!

In conclusion, the sooner you consider learning as a life skill, the sooner you start finding success in whatever you do.

Just one more thing. I listed my favorite podcasts for learning below. They offer inspiration, lessons from life and, most importantly, they offer valuable information. Enjoy the short video I made for you!

PS. If you want to get to know me a bit better, visit joonasvillanen.com for more insight.


Joonas Villanen SAMK alumni Joonas Villanen
Entrepreneur
Bachelor of Business Administration (degree programme in Innovative Business Services)

OK, but first coffee

  • Oletko koskaan saanut kutsua tapaamiseen, ja miettinyt jo etukäteen, että siellä juodaan varmaankin hyvät kahvit? Ja alkanut naputella hermostuneena pöytää, kun näin ei ole käynyt? Miksi se kahvi on sitten niin tärkeää saada? En itsekään tiedä, miksi kaiken maailman tapaamisissa juodaan aina kahvia, mutta yhteisestä kupillisesta on muodostunut kuin kirjoittamaton sääntö, jolla laitetaan homma käyntiin. Kun kahvihammas kolottaa, niin se totisesti hei kolottaa!

Hotelli- ja ravintola-alalla koko ikäni olleena olen tottunut itse siihen, että vieraista ja asiakkaista pidetään huolta ja heidän olonsa tehdään mahdollisimman mukavaksi ja kotoisaksi. Ollaan aina kohteliaita ja huomioidaan toisten tarpeet sekä toiveet. Kahvi-ihmisille sitä kahvia ja teen juojille teetä jopa – iiks! – muutamaa vaihtoehtoa.

Me suomalaiset olemme tutkitusti maailman kovimpia kahvinjuojia asukasta kohti. Juomme kahvia noin 4–5 kuppia päivässä. Tämä on se laji, jossa päihitämme naapurimaamme Ruotsin takuuvarmasti joka vuosi.

Tämä on se laji, jossa päihitämme naapurimaamme Ruotsin takuuvarmasti joka vuosi.

Työelämässäkin kahvi on tärkeää. Suomalaiseen kokouskulttuuriin kahvi kuuluu oleellisesti. Asiakkaita kestitessäni varmistan aina, että heillä on mitä parhainta kahvia ja että he tuntevat olonsa kotoisaksi kahvishowroomissamme. Myös sillä on merkitystä, mistä kahvi juodaan. Posliinikupista se maistuu aina paremmalta. Yksityiskohdista koostuu kokonaisuus ja yksityiskohdat jäävät mieleen. Esimerkiksi latte macchiato -maitokahvin kauniisti aaltoilevia kerroksia et näe kuin juomalle tarkoitetusta korkeasta lasista.

Näin vieraallesi tai asiakkaallesi tulee tunne, fiilis, että jokaista asiaa on mietitty. Vieraat istuvat aina parhaimmalla paikalla, saavat vatsansa tarvittaessa täyteen ja viihtyvät. Sanonta ”kohtele muita kuin toivot itseäsi kohdeltavan” pitää saletisti paikkansa. Muista kertoa vieraillesi myös ne tylsät pikkujutut, kuten mistä löytyvät veskit ja miten he pääsevät parhaiten ja helposti tapaamispaikalle. Kiitä heitä jälkikäteen ajasta ja käynnistä. Omassa työssäni ei ole haitaksi sujauttaa muutama kahvipussi heille mukaan vierailun päätteeksi.

Palataan kahviin. All you need is love – oh, and coffee! Kahvia pitää saada joka aamu, sillä käynnistyy uusi päivä, ja usein tärkeimmät asiat sovitaan kahvikupillisen ääressä. Yksi työpäivän parhaimmista hetkistä on, kun nautin ensimmäisen kahvin ja katson aamun uutiset ja meilit.  Päivä on vielä avoin ja jännittävä. Puhumattakaan päivän viimeisestä kupillisesta, jolloin päivä on jo takana ja pohdit mitä kaikkea tänään tapahtuikaan. Tiedän, että nyt te kanssakahvi-ihmiset nyökyttelette siellä.

Aina ensin kahvi, sitten vasta muut asiat.


Malla Metsäpalo Malla Metsäpalo
Restonomi (AMK)

Kirjoittaja on kahvinrakastaja, joka työskentelee Suomen Nestléllä Beverage Ambassadorina.