Kaikki irti opinnoista – Sosionomin näkökulmia opiskeluun (AMK/YAMK)

Lapsia päiväkodin pihassa

Valmistuin sosionomi AMK-opinnoista vuonna 2017. Kahlasin sosionomi AMK-opinnot kovaa vauhtia läpi, ryhmätyöt tulivat tutuksi, tutustuin moneen ihmiseen, ja sain hyviä, tärkeitä ystäviä. Tavoitteenani oli saada lastentarhanopettajan pätevyys (nykyään varhaiskasvatuksen opettaja) ja pääsinkin opintojen jälkeen päiväkotiin töihin. Sosionomin tulevaisuudesta varhaiskasvatuksessa keskusteltiin paljon jo silloin opintojen aikana, ja itseä huolestutti oma tulevaisuus varhaiskasvatuksen parissa: olenko turhaan hakeutunut opiskelemaan, jos tutkinnolla ei pääse päiväkotiin töihin, onko se turhaa, jos koulutusta ei arvosteta työelämässä.

Tämä on edelleen kuuma puheenaihe: yliopistopohjaisten ja sosionomitaustaisten varhaiskasvatuksen opettajien status ja tehtävät herättävät tunteita, mutta koen että varhaiskasvatuksen sosionomilla on todellakin paikkansa. Toivottavasti varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuva ja tehtävät selkiytyvät, molemmilla koulutustaustoilla on omat vahvuutensa varhaiskasvatuksessa, eikä kenenkään osaaminen pitäisi olla pois toiselta.

Omaa opinnäytetyötä pohtiessa kannattaa miettiä tarkkaan, mitä haluaa oppia, mistä aiheesta haluaa syventää omaa osaamistaan. Itselle se oli opintojen kohokohta, opin omasta aiheestani todella paljon, ja olen voinut käyttää oppimistani laajalti hyödyksi työelämässä. Ja kun aihe oli itseä kiinnostava­, sen tekeminenkään ei tuntunut ylivoimaiselta.

Valmistumisen jälkeisten työvuosien aikana takaraivossa on ollut ajatus seuraavista opinnoista. Hyvät muistot SAMKista, itseni kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen sekä varhaiskasvatuksessa että muun sosiaalialan työtehtävissä olivat niitä asioita, jotka suuntasivat ajatukseni YAMK-opintoihin.

”YAMK tutkinto on ihan turha. Eihän päiväkodissa voi edes yletä, jos ei halua johtajaksi, mitä hyötyä on lukea sosionomi YAMK -tutkinto? Niin siis miksi lähdet taas opiskelemaan?”

Näillä saatesanoin, tai niistä huolimatta, hain opintoihin keväällä 2021 ja pääsin opiskelemaan sosionomi YAMK -tutkintoa. Omana ajatuksena oli siis syventää omaa osaamista ja mahdollisesti tutkinnon kautta hakeutua muualle kuin varhaiskasvatukseen töihin.

Opintojen alettua olen välillä kieltämättä pohtinut sitä, mitä järkeä oli lisätä henkistä kuormaa opiskelulla. Tehtäviä on paljon ja opiskelen työn ohessa, samalla kun kotona odottaa oma perhe. Mutta lähiopiskelupäivinä tämä kaikki unohtuu.

Syksyllä 2021, kun olimme Porin kampuksella lähiopetuksessa viimeistä kertaa ennen joulua, kävimme läpi YAMK-kasvuryhmien kanssa kaikkea sitä, mitä kukin oli saanut irti syksyn kasvuryhmistä ja opinnoista yleensä. Huone oli täynnä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ammatillista kasvua: ammatillisen itsetunnon ja rohkeuden lisääntyminen, sosiaalisen osaamisen ymmärtäminen, kehittämisen halu ja vaikka mitä muuta tuli esille, kun yhdessä pohdimme syksyn antia. Ja mikä valtava määrä osaamista yhdessä huoneessa! Meillä on upea ryhmä, jonka kanssa jaetaan ajatuksia ja osaamista, sekä opitaan ja kehitytään yhdessä. Kurssit syventävät osaamista, työkokemusta ja aiemmin opittua, ja opimme paitsi opettajilta myös toisiltamme.

Korkeampi koulutus ei näy päiväkodin työntekijän tilipäivänä, mutta se ei poista sitä kaikkea mitä olen omaan ammatilliseen reppuuni jo nyt kerännyt, vaikka opinnot eivät ole edes puolessa välissä. Koen myös, että jos joskus hakeudun muualle kuin varhaiskasvatuksen työtehtäviin, minulla on siihen YAMK-opintojen kautta paremmat edellytykset sekä osaamisen että ammatillisen itsetunnon kannalta.

Edessä on vielä iso työ opinnäytetyön eli oman kehittämistehtäväni kanssa. Samoin kuin AMK-opinnäytetyön kanssa, tärkein tehtäväni on oppia ja kehittyä mutta nyt myös kehittää omaa työtäni.

Jos aiemmin olinkin ehkä sitä mieltä, että haluan olla varhaiskasvatuksen opettaja, kun minulla kerran sellainen pätevyys on, niin YAMK-opintojen myötä olen kasvanut siihen ajatukseen, että haluan olla varhaiskasvatuksen sosionomi ja vielä ylpeä koulutuksestani.

Riikka Ilander

Varhaiskasvatuksen opettaja, BSS Daghemmet
Koulutus: Sosionomi (AMK) v. 2017, Filosofian maisteri (Pohjoismaiset kielet) v. 2005

Riikka on ollut töissä Porin ruotsinkielisessä päiväkodissa 4,5 vuotta. Ennen sosionomin (AMK) tutkintoa hän on tehnyt töitä kääntäjänä ja hankeneuvojana. Vapaa-ajalla Riikka viettää aikaansa perheensä kanssa ja tekee käsitöitä ja penkkiurheilee.